"Napraviti klasičnu gitaru znači drvetu produžiti život a besmrtnu mu dušu uvesti u predvorije raja - svet muzike. Zato svakom muzički obdarenom drvetu dajem priliku i činim da gitarski vaskrsne"